Sunday, September 4, 2011

Hukum Wanita Memandang Lelaki


Bismillahirrahmanirrahim. Assalam'alaikum wrhmatullahi wbarokatu.

Sebagaimana kaum lelaki diperintahkan untuk tidak memandang wanita wanita yang bukan mahram, wanita juga diperintahkan untuk tidak memandang lelaki yang bukan mahram, wanita juga diperintahkan untuk tidak memandang lelaki yang bukan mahram.

Ummu Salamah r.a (isteri Nabi SAW) berkata, "Suatu ketika saya dan Maimunah berada bersama-sama Rasulullah SAW. Ketika itu tiba-tiba Abdullah bin Ummi maktum masuk ke rumah. Kerana mengetahui bahawa Abdullah buta, kami tidak menurunkan hijab dan tetap duduk di sana. Rasulullah SAW bersabda,"Pakailah hijab di hadapannya!" Saya bertanya, "Wahai Nabi Allah, bukankah dia buta? Dia juga tidak boleh melihat kami.” Rasulullah SAW menjawab, "Apakah kamu berdua juga buta? Tidakkah kamu dapat melihatnya?"


Abdullah bin Ummi Maktum r.a adalah seorang yang buta dan seorang sahabat Nabi SAW yang sangat warak. Kedua isteri Rasulullah SAW juga sangat warak. Meskipun demikian, Rasulullah SAW meminta agar kedua isterinya agar memakai hijab di hadapan Abdullah r.a.
 
Dari hadis di atas kita dapat menarik kesimpulan bahawa wanita adalah menjadi kewajipan bagi wanita agar tidak melihat kaum lelaki, sebagaimana telah disebutkan dalam al-Quran, "Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman agar menundukkan pandangan mereka." (Surah An-Nur ayat 30)
Suatu ketika Aisyah r.a berkata "Sebaik-baik wanita ialah yang tidak melihat lelaki dan tidak dilihat oleh lelaki."

Memandang wanita itu terlarang kecuali pandangan pertama,pandangan untuk anda dan pandabgan kedua dan seterusnya berisiko untuk anda barang siapa memandang wanita asing(bukan muhrim)dengan bersyahwat, maka akan dituangkan cairan timah ke dalam matanya di hari kiamat. memandang (kepada wanita bukan muhrim)adalah panahan beracun dari panahan-panahan iblis, maka barangsiapa yang meninggalkannya karana takut kepada Allah nescaya akan memberinya keimanan dan dia akan merasakan manisnya keimanan itu dalam hatinya.

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لااله إلاانت وأستغفرك وأتوب إليك

No comments:

Post a Comment